Kontakt

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT

ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa

NIP525-22-58-781; REGON: 015328766

Kontakt do biura Sieci SPLOT: biuro@siecsplot.pl

Kontakt ws. projektów: siecwspierania.splot@gmail.com