Działania 2020

WSPÓŁPRACA MIĘDZY OŚRODKAMI

Ośrodki Sieci SPLOT współpracują ze sobą na co dzień, łącząc realizowane przez siebie projekty! Takim przykładem są dwa projekty – CAMS realizowany przez Centrum OPUS (https://opus.org.pl/bams) oraz Bank Rozwiązań (https://pisop.org.pl/bank-rozwiazan) realizowany przez Centrum PISOP. Oba projekty dotyczą konkretnych propozycji rozwiązań związanych z aktywnością obywatelską, współpracą międzysektorową i usprawnieniem działań organizacji społecznych. Więcej informacji znajdziecie Państwo pod załączonymi linkami (29.12.2020).

Zapraszamy do lektury!

SPLOTZLOT 2020 POMIMO PANDEMII

Inaczej niż dotychczas – online – wszystkie Ośrodki tworzące Sieć biorą udział w corocznym SPLOTZLOCIE, czyli spotkaniu zespołów organizacji członkowskich. 30 listopada w spotkaniu integracyjnym z elementami planistycznymi dyskutuje blisko 50 pracowników i pracowniczek Ośrodków z całego kraju. Całość przygotowała i moderuje Fundacja BIS i Ola Latocha.

KOLEJNA EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO FORUM PEŁNOMOCNIKÓW

W 2020 roku, w kolejnych dwóch odsłonach toczyło się XIII Ogólnopolskie Forum Pełnomocników. Jeszcze w zeszłym roku spotkaliśmy się w Dąbrowie Górniczej w bardzo licznym gronie przedstawicieli i przedstawicielek JST, którzy koordynują współpracę swoich samorządów z organizacjami pozarządowymi (bardzo ciekawa relacja: https://publicystyka.ngo.pl/wobec-regresu-ku-centralizacji-xii-ogolnopolskie-forum-pelnomocnikow). Niestety, obecna sytuacja zmusiła nas do organizacji Forum online, ze wszystkimi związanymi z tym konsekwencjami. Jednak przebieg tych dwóch sesji pokazał, że niezależnie od ich formy jest bardzo dużo osób zainteresowanych tą tematyką, którzy niecierpliwie czekają na kolejne Forum, wzajemne kontakty oraz spotkania z interesującymi gośćmi.

W tegorocznej pierwszej sesji w maju udział wzięli Izabela Podobińska (pełnomocniczka samorządu Woj. Opolskiego), Piotr Choroś (pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin, przedstawiciel UMP), Piotr Drygała (pełnomocnik Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, przedstawiciel ZMP), Łukasz Domagała (prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych), Joanna K. Ochędzan (przedstawicielka Rady Działalności Pożytku Publicznego, WRK Poznań) oraz Mirosława Hamera (zarząd Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z Wrocławia, SPLOT) i Łukasz Waszak (prezes Centrum OPUS z Łodzi, SPLOT). Padły ważne słowa o problemach, rozwiązaniach, dylematach współpracy i niepewnej przyszłości samorządności w Polsce. Pewien fragment spotkania nieodwołalnie musiał odnieść się do obecnej, kryzysowej sytuacji, stąd wprowadzenie do programu Forum części warsztatowej poświęconej omówieniu przydatnych rozwiązań z Tarczy Antykryzysowej.   

W sesji drugiej, czerwcowej gościliśmy natomiast Michała Gucia (zastępca Prezydenta Miasta Gdyni), Martę Makuch (zastępczyni Prezydenta Miasta Słupska), Ewę Chromiak (prezeska Fundacji BIS z Krakowa, SPLOT), Ewę Gałkę (prezeska Centrum PISOP z Poznania, SPLOT) oraz Agnieszkę Otapowicz (OWOP z Białegostoku, SPLOT). Spotkanie – organizowane w 30 rocznicę odrodzenia polskiej samorządności – uświetniło wystąpienie sędziego Jerzego Stępnia, współtwórcy reformy samorządowej. Intelektualnie wciągająca dyskusja o dylematach związanych z teraźniejszością i przyszłością relacji JST i 3 sektora, niezwykle barwne, sugestywne wspomnienie prof. Stępnia o początkach i podstawach nowoczesnej samorządności i obywatelskiej działalności w Polsce, jak i systematyzująca oblicza współpracy prezentacja Centrum PISOP złożyły się na niepodważalną wartość tej sesji Forum.     

Zapraszamy Państwa do obejrzenia zarejestrowanych relacji z obu spotkań, a już dziś do udziału w kolejnych spotkaniach w ramach XIV Ogólnopolskiego Forum Pełnomocników, która odbędzie się w 2021 r. (informacje na ngo.pl oraz siecsplot.pl i FB Sieć SPLOT).    

Relacje ze spotkania 28 maja można obejrzeć TUTAJ,  a ze spotkania 16 czerwca TUTAJ