Działania 2020

W tym roku, w kolejnych trzech odsłonach toczy się XIII Ogólnopolskie Forum Pełnomocników. Jeszcze w zeszłym roku spotkaliśmy się w Dąbrowie Górniczej w bardzo licznym gronie przedstawicieli i przedstawicielek JST, którzy koordynują współpracę swoich samorządów z organizacjami pozarządowymi (bardzo ciekawa relacja: https://publicystyka.ngo.pl/wobec-regresu-ku-centralizacji-xii-ogolnopolskie-forum-pelnomocnikow). Niestety, obecna sytuacja zmusiła nas do organizacji Forum online, ze wszystkimi związanymi z tym konsekwencjami. Jednak przebieg dotychczasowych dwóch sesji pokazał, że niezależnie od ich formy jest bardzo dużo osób zainteresowanych tą tematyką, którzy niecierpliwie czekają na kolejne Forum, wzajemne kontakty oraz spotkania z interesującymi gośćmi.

W tegorocznej pierwszej sesji w maju udział wzięli Izabela Podobińska (pełnomocniczka samorządu Woj. Opolskiego), Piotr Choroś (pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin, przedstawiciel UMP), Piotr Drygała (pełnomocnik Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, przedstawiciel ZMP), Łukasz Domagała (prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych), Joanna K. Ochędzan (przedstawicielka Rady Działalności Pożytku Publicznego, WRK Poznań) oraz Mirosława Hamera (zarząd Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z Wrocławia, SPLOT) i Łukasz Waszak (prezes Centrum OPUS z Łodzi, SPLOT). Padły ważne słowa o problemach, rozwiązaniach, dylematach współpracy i niepewnej przyszłości samorządności w Polsce. Pewien fragment spotkania nieodwołalnie musiał odnieść się do obecnej, kryzysowej sytuacji, stąd wprowadzenie do programu Forum części warsztatowej poświęconej omówieniu przydatnych rozwiązań z Tarczy Antykryzysowej.   

W sesji drugiej, czerwcowej gościliśmy natomiast Michała Gucia (zastępca Prezydenta Miasta Gdyni), Martę Makuch (zastępczyni Prezydenta Miasta Słupska), Ewę Chromiak (prezeska Fundacji BIS z Krakowa, SPLOT), Ewę Gałkę (prezeska Centrum PISOP z Poznania, SPLOT) oraz Agnieszkę Otapowicz (OWOP z Białegostoku, SPLOT). Spotkanie – organizowane w 30 rocznicę odrodzenia polskiej samorządności – uświetniło wystąpienie sędziego Jerzego Stępnia, współtwórcy reformy samorządowej. Intelektualnie wciągająca dyskusja o dylematach związanych z teraźniejszością i przyszłością relacji JST i 3 sektora, niezwykle barwne, sugestywne wspomnienie prof. Stępnia o początkach i podstawach nowoczesnej samorządności i obywatelskiej działalności w Polsce, jak i systematyzująca oblicza współpracy prezentacja Centrum PISOP złożyły się na niepodważalną wartość tej sesji Forum.     

Zapraszamy Państwa do obejrzenia zarejestrowanych relacji z obu spotkań, a także już dziś do udziału w ostatniej sesji w ramach XIII Ogólnopolskiego Forum Pełnomocników, która odbędzie się we wrześniu 2020 r. (informacje na ngo.pl oraz siecsplot.pl i FB Sieć SPLOT).    

Relacje ze spotkania 28 maja można obejrzeć TUTAJ,  a ze spotkania 16 czerwca TUTAJ