Projekt: SPLOT Wartości

Projekt Splot Wartości jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu CERV (Citizens, Equality, Rights and Values). Projekt ma na celu ochronę, promowanie i podnoszenie świadomości w zakresie podstawowych praw i wartości UE poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Projekt skupia się na organizacjach działających regionalnie/lokalnie, które mają mniejszy dostęp do wsparcia informacyjno-edukacyjnego oraz możliwości finansowania działań. 

Projekt obejmie wsparciem min. 460 organizacji pozarządowych i ok. 1000 osób – pracowników/członków/wolontariuszy tych organizacji. Dodatkowo projekt przewiduje ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną, która ma na celu zwiększenie wiedzy na temat wartości UE oraz wzmocnienie osobistego potencjału osób zainteresowanych działalnością społeczną.

Organizacje objęte programem będą miały dostęp do:

Coaching/mentoring

Jego celem jest wzmocnienie myślenia strategicznego oraz zdolności zarządczych NGO.

Szkolenia i seminaria

M.in. z zakresu fundraisingu, komunikacji (w tym poprzez media społecznościowe), prowadzenia badań, analiz oraz innych zagadnień określonych w diagnozach indywidualnych i planach rozwoju.

Doradztwo indywidualne

Dotyczące funkcjonowania NGO, m.in. finansów, komunikacji, fundraisingu, rzecznictwa, prawa oraz procedur zarządczych.

Szkolenia dotyczących prawa i polityki UE

A także praw i wartości zapisanych w traktatach UE, Karcie oraz międzynarodowych konwencjach praw człowieka.

Aktualności

Projekt SPLOT Wartości został utworzony przez konsorcjum ośmiu organizacji pozarządowych, które posiadają bogate doświadczenie w obszarze oferowanego wsparcia. Wszyscy partnerzy projektu są członkami ogólnopolskiej sieci SPLOT. W skład konsorcjum wchodzą organizacje:

Dzięki szerokiemu konsorcjum realizatorów projekt dociera do wszystkich województw w Polsce, a szczególnie objęte wsparciem będą te organizacje pozarządowe, które chcą wzmocnić swoją obecność w debacie publicznej i rozwijać kompetencje orzecznicze. 

Sfinansowano przez Unię Europejską. Wyrażone opinie i poglądy są wyłącznie poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający finansowanie nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

 

Lokalne helpdeski

Nazwa Partnera  

Województwa objęte wsparciem 

Helpdesk 

Strona internetowa 

BORIS 

dolnośląskie 

mazowieckie

helpdesk@boris.org.pl 

www.boris.org.pl 

CIO 

kujawsko-pomorskie 

pomorskie 

zachodniopomorskie 

helpdesk@cio.slupsk.pl 

www.cio.slupsk.pl 

OWOP 

podlaskie 

lubelskie 

warmińsko-mazurskie 

helpdesk@owop.org.pl 

www.owop.org.pl 

PISOP 

lubuskie 

wielkopolskie 

helpdesk@pisop.org.pl 

www.pisop.org.pl 

OPUS 

łódzkie 

opolskie 

śląskie 

helpdesk@opus.org.pl 

www.opus.org.pl 

BIS 

małopolskie 

podkarpackie 

świętokrzyskie 

helpdesk@bis-krakow.pl 

www.bis-krakow.pl 

Harmonogramy

Nabór wniosków wstępnych

25 maja 2023 – 28 lipca 2023

Sesje informacyjne dla wnioskodawców (webinary)

06.06.2023 godzina 12.00

20.06.2023 godzina 17.00

04.07.2023 godzina 15.00

Publikacja listy rankingowej wniosków wstępnych

 (short lista potencjalnych grantobiorców)

01 września 2023

Wsparcie Grantobiorców w przygotowaniu wniosku pełnego

01 września 2023 – 20 października 2023

Nabór wniosków pełnych 

01 września 2023 – 20 października 2023

Publikacja listy rankingowej Grantobiorców

17 listopada 2023

Rozpoczęcie realizacji grantu

Od 18 listopada 2023 do 1 kwietnia 2024

Daty publikacji list rankingowych mogą ulec przesunięciu w zależności od ilości złożonych wniosków.

Nabór wniosków wstępnych

30 listopada 2023 – 31 stycznia 2024

Sesje informacyjne dla wnioskodawców (webinary)

12.12.2023 godzina 12.0004.01.2024 godzina 17.00

12.01.2024 godzina 15.00

Publikacja listy rankingowej wniosków wstępnych

 (short lista potencjalnych grantobiorców)

01 marca 2024

Wsparcie Grantobiorców w przygotowaniu wniosku pełnego

01 marca 2024 – 30 kwietnia 2024

Nabór wniosków pełnych 

01 marca 2024 – 30 kwietnia 2024

Publikacja listy rankingowej Grantobiorców

04 czerwca 2024

Rozpoczęcie realizacji grantu


Od 05 czerwca 2024 do 01 września 2024

 

Daty publikacji list rankingowych mogą ulec przesunięciu w zależności od ilości złożonych wniosków.

Dokumenty – fundusz grantowy

Logo do oznaczania projektów

Skip to content