Zakończyliśmy etap składania wniosków wstępnych w konkursie grantowym SPLOT wartości!

Za nami styczeń, a co za tym idzie koniec czasu na składanie wniosków wstępnych w konkursie grantowym SPLOT wartości! W ciągu ostatnich miesięcy spłynęło do nas aż 395 wniosków! Jesteśmy szalenie szczęśliwi z powodu tak ogromnego zainteresowania konkursem i poruszaną przez niego ważną tematyką, jak i również z powodu zaufania jakim obdarzyły nas organizacje składające […]

Wahasz się, czy złożyć wniosek w konkursie grantowym „SPLOT wartości”? Przeczytaj i rozwiej swoje wątpliwości!

Trwa drugi nabór inicjatyw do funduszu grantowego, który jest częścią projektu Sieci SPLOT „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami”, finansowanego przez program Unii Europejskiej „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” (CERV). Termin składania wniosków wstępnych upływa 31 stycznia. Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najważniejsze pytania, dotyczące udziału w konkursie, które pojawiły się podczas webinarów “SPLOT wartości. Fundusz grantowy II […]

Prezentacja na temat II edycji Funduszu Grantowego “SPLOT wartości”

Do 31 stycznia 2024 roku trwa czas na składanie wniosków wstępnych w konkursie grantowym SPLOT wartości. Organizacje pozarządowe mają szansę zdobyć fundusze na dofinansowanie projektów związanych przede wszystkim z promocją oraz ochroną wartości przedstawionych w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, a także mających na celu edukowanie na temat procesów demokratycznych w UE, wspierające dialogi społeczne […]

Godność kluczem do innych wartości

Pierwszym rozdziałem Karty Praw Podstawowych UE jest Godność. Nieprzypadkowo, bo to absolutnie kluczowa wartość, której przestrzeganie jest konieczne, by można było realizować pozostałe artykuły dokumentu. Przybliżamy organizacje pozarządowe, które o to dbają. W sekcji KPP dotyczącej godności można znaleźć artykuły mówiące o godności człowieka, prawie do życia, prawie człowieka do integralności, zakazie tortur i nieludzkiego […]

Niezależny wymiar sprawiedliwości fundamentem przestrzegania praw

Karta Praw Podstawowych UE zawiera wiele zapisów, z których wynika, jakie prawa i możliwości mają obywatelki i obywatele Wspólnoty. By możliwe było ich realizowanie i by ludzie mogli je egzekwować, konieczne są niezawisłe, bezstronne sądy. Przybliżamy organizacje pozarządowe, które starają się, by wymiar sprawiedliwości funkcjonował jak najlepiej. W sekcji KPP dotyczącej wymiaru sprawiedliwości można znaleźć […]

PRAWORZĄDNOŚĆ – kluczem do obrony praw podstawowych

„Bez praworządności, która wymaga bezstronności i niezależności sądów, prawa człowieka i ograniczenia władzy politycznej w demokracji to jedynie obietnice bez pokrycia”.– materiały edukacyjne Democracy Reporting International oraz Meijers Committee Karta Praw Podstawowych – Wymiar sprawiedliwości Wartości Unii Europejskiej skodyfikowane w artykule 2 Traktatu o Unii Europejskiej, a więc poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolność, demokracja, równość, państwo prawa, […]

Obywatelko, obywatelu – masz prawa

Każda osoba mająca status obywatelski w Unii Europejskiej ma zagwarantowane różnego rodzaju prawa. Mówi o tym specjalny rozdział Karty Praw Podstawowych UE. Przybliżamy organizacje pozarządowe, które dbają o to, by były one realizowane. W sekcji dotyczącej praw obywatelskich można znaleźć artykuły mówiące o prawie głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, prawie głosowania i […]

Karta Praw Podstawowych i prawa obywatelskie w Unii Europejskiej

„Obywatelstwo Unii, podobnie jak obywatelstwo krajowe, określa relacje między obywatelem a Unią Europejską definiowane przez prawa, obowiązki oraz udział w życiu politycznym. Ma ono wypełnić lukę wynikającą z faktu, że wpływ działań UE na jej obywateli jest coraz większy, zaś korzystanie z praw (podstawowych), wywiązywanie się z obowiązków i udział w procesach demokratycznych pozostają niemal […]

Solidarność to nie jest puste słowo

To, jak podchodzimy do wartości, jaką jest solidarność wpływa na to, jak rozumiemy rozwój społeczeństwa. Zapewnianie różnorodnego wsparcia tym, którzy są w gorszej sytuacji jest konieczne do tego, by wszystkim żyło się lepiej. Dlatego jest to ważny rozdział Karty Praw Podstawowych UE. Fundacja Autism Team. Solidarność rzeczywista, a nie zapisana na papierze – Bardzo chcielibyśmy […]

SOLIDARNOŚĆ – celem i sposobem działania Unii Europejskiej

Unia Europejska jest projektem politycznym, którego istotnym celem jest wyrównywanie społecznych i ekonomicznych nierówności we wszystkich państwach członkowskich. Rozdział IV Karty Praw Podstawowych noszący tytuł „Solidarność” zbiera przysługujące obywatelom Unii Europejskiej prawa dotyczące warunków życia i pracy, w tym prawo do rokowań i działań zbiorowych (art. 28), prawo do ochrony w przypadku nieuzasadnionego zwolnienia z […]

Skip to content