Działania 2020-2021

XIV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO FORUM PEŁNOMOCNIKÓW

Po raz 14 przedstawiciele/-elki samorządu terytorialnego kształtujące współpracę swoich JST i lokalnych organizacji pozarządowych uczestniczyli w Ogólnopolskim Forum Pełnomocników. Do udziału w spotkaniu zgłosiło się ponad 200 osób i choć kwestie techniczne utrudniały bezproblemową transmisję wydarzenia, to oferta merytoryczna i sposób prezentacji zostały wysoko ocenione przez jego bezpośrednich uczestników i uczestniczki w licznych mailach z podziękowaniami.

W tym roku skoncentrowaliśmy się na doświadczeniach zlecania zadań JST organizacjom w okresie COVID-19, a także omówiliśmy rekomendacje w zakresie zasad rozliczania przez rezultaty (również w dobie pandemii). Nasi prowadzący i goście: Magda Mike z Dąbrowy Górniczej, Paweł Szczepanik z Kutna oraz Ewa Chromniak i Łukasz Waszak z Zarządu Sieci SPLOT doskonale zaprezentowali obie kwestie, a proponowane rozwiązania okazały się niezwykle przydatne do wdrożenia przez JST na rzecz lepszej współpracy z organizacjami III sektora. Interesująca dyskusja z licznymi praktycznymi podpowiedziami toczyła się też na czacie, a wątki wywołane były przez prezentowane równolegle wystąpienia.

Kolejna udana sesja OFP za nami. Bardzo interesująco zapowiada się zatem przyszłoroczne, jubileuszowe spotkanie Forum!

Retransmisja spotkania do obejrzenia na naszym profilu FB (facebook.com/siecsplot)

RZECZNICTWO SIECI SPLOT NA RZECZ III SEKTORA

Sieć SPLOT od wielu lat jest aktywna w sferze rzecznictwa organizacji pozarządowych. W przeciągu 25 lat naszej ośrodkowej współpracy wielokrotnie mieliśmy możliwość wpływania na przepisy prawa, funkcjonowanie procedur, jakość relacji między administracją publiczną i III sektorem.

W ostatnim roku, a także już w roku 2021 aktywnie pracowaliśmy nad zdiagnozowaniem problemów i sformułowaniem propozycji ich rozwiązania – samodzielnie lub we współpracy z innymi organizacjami. A oto kilka z ostatnich, reprezentatywnych przykładów naszej działalności rzeczniczej z lat 2021-21.

postulatyngos-na2021-2027-ofop

WSPÓŁPRACA MIĘDZY OŚRODKAMI

Ośrodki Sieci SPLOT współpracują ze sobą na co dzień, łącząc realizowane przez siebie projekty! Takim przykładem są dwa projekty – CAMS realizowany przez Centrum OPUS (https://opus.org.pl/bams) oraz Bank Rozwiązań (https://pisop.org.pl/bank-rozwiazan) realizowany przez Centrum PISOP. Oba projekty dotyczą konkretnych propozycji rozwiązań związanych z aktywnością obywatelską, współpracą międzysektorową i usprawnieniem działań organizacji społecznych. Więcej informacji znajdziecie Państwo pod załączonymi linkami (29.12.2020).

Zapraszamy do lektury!

SPLOTZLOT 2020 POMIMO PANDEMII

Inaczej niż dotychczas – online – wszystkie Ośrodki tworzące Sieć biorą udział w corocznym SPLOTZLOCIE, czyli spotkaniu zespołów organizacji członkowskich. 30 listopada w spotkaniu integracyjnym z elementami planistycznymi dyskutuje blisko 50 pracowników i pracowniczek Ośrodków z całego kraju. Całość przygotowała i moderuje Fundacja BIS i Ola Latocha.

KOLEJNA EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO FORUM PEŁNOMOCNIKÓW

W 2020 roku, w kolejnych dwóch odsłonach toczyło się XIII Ogólnopolskie Forum Pełnomocników. Jeszcze w zeszłym roku spotkaliśmy się w Dąbrowie Górniczej w bardzo licznym gronie przedstawicieli i przedstawicielek JST, którzy koordynują współpracę swoich samorządów z organizacjami pozarządowymi (bardzo ciekawa relacja: https://publicystyka.ngo.pl/wobec-regresu-ku-centralizacji-xii-ogolnopolskie-forum-pelnomocnikow). Niestety, obecna sytuacja zmusiła nas do organizacji Forum online, ze wszystkimi związanymi z tym konsekwencjami. Jednak przebieg tych dwóch sesji pokazał, że niezależnie od ich formy jest bardzo dużo osób zainteresowanych tą tematyką, którzy niecierpliwie czekają na kolejne Forum, wzajemne kontakty oraz spotkania z interesującymi gośćmi.

W tegorocznej pierwszej sesji w maju udział wzięli Izabela Podobińska (pełnomocniczka samorządu Woj. Opolskiego), Piotr Choroś (pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin, przedstawiciel UMP), Piotr Drygała (pełnomocnik Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, przedstawiciel ZMP), Łukasz Domagała (prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych), Joanna K. Ochędzan (przedstawicielka Rady Działalności Pożytku Publicznego, WRK Poznań) oraz Mirosława Hamera (zarząd Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z Wrocławia, SPLOT) i Łukasz Waszak (prezes Centrum OPUS z Łodzi, SPLOT). Padły ważne słowa o problemach, rozwiązaniach, dylematach współpracy i niepewnej przyszłości samorządności w Polsce. Pewien fragment spotkania nieodwołalnie musiał odnieść się do obecnej, kryzysowej sytuacji, stąd wprowadzenie do programu Forum części warsztatowej poświęconej omówieniu przydatnych rozwiązań z Tarczy Antykryzysowej.   

W sesji drugiej, czerwcowej gościliśmy natomiast Michała Gucia (zastępca Prezydenta Miasta Gdyni), Martę Makuch (zastępczyni Prezydenta Miasta Słupska), Ewę Chromiak (prezeska Fundacji BIS z Krakowa, SPLOT), Ewę Gałkę (prezeska Centrum PISOP z Poznania, SPLOT) oraz Agnieszkę Otapowicz (OWOP z Białegostoku, SPLOT). Spotkanie – organizowane w 30 rocznicę odrodzenia polskiej samorządności – uświetniło wystąpienie sędziego Jerzego Stępnia, współtwórcy reformy samorządowej. Intelektualnie wciągająca dyskusja o dylematach związanych z teraźniejszością i przyszłością relacji JST i 3 sektora, niezwykle barwne, sugestywne wspomnienie prof. Stępnia o początkach i podstawach nowoczesnej samorządności i obywatelskiej działalności w Polsce, jak i systematyzująca oblicza współpracy prezentacja Centrum PISOP złożyły się na niepodważalną wartość tej sesji Forum.     

Zapraszamy Państwa do obejrzenia zarejestrowanych relacji z obu spotkań, a już dziś do udziału w kolejnych spotkaniach w ramach XIV Ogólnopolskiego Forum Pełnomocników, która odbędzie się w 2021 r. (informacje na ngo.pl oraz siecsplot.pl i FB Sieć SPLOT).    

Relacje ze spotkania 28 maja można obejrzeć TUTAJ,  a ze spotkania 16 czerwca TUTAJ

Aktualności

Skip to content