Sieć SPLOT

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT
jest zarejestrowanym związkiem stowarzyszeń.
Związek składa się z 10 członków – organizacji wspierających, działających
w różnych regionach Polski. Sieć SPLOT powołała biuro w Warszawie,
które wspiera zarząd Sieci w codziennym funkcjonowaniu.

O nas

Krótka historia SPLOT

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych „SPLOT” Założona przez sześć organizacji w 1994 r. na podstawie umowy o współdziałaniu. Od stycznia 2003 Sieć SPLOT jest sądownie zarejestrowanym związkiem stowarzyszeń. Od początku istnienia Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, jeszcze jako niezarejestrowane sądownie porozumienie organizacji, realizowała wspólne, ponadregionalne programy. Dotyczyły one przede wszystkim:

 • tworzenia lokalnych sieci dystrybucji informacji
 • zwiększania umiejętności zarządzania organizacjami pozarządowymi
 • integracji sektora pozarządowego, inicjowania tworzenia federacji organizacji o charakterze branżowym i regionalnym
 • inicjowania i wprowadzenia w życie zasad współpracy organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym
 • prowadzenia badania i analizy sektora pozarządowego
 • włączania sektora organizacji pozarządowych w proces integracji z Unią Europejską

Od początku powstania Ośrodki Sieci SPLOT inicjowały i wspierały rozwój innych ważnych dla sektora pozarządowego organizacji i sieci organizacji takich jak m.in. Centrum Wolontariatu, Fundusze Lokalne (wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii), Biura Porad Obywatelskich (wspólnie ze Związkiem Biur Porad Obywatelskich) oraz Centrum Aktywności Lokalnej. MISJA Misją SPLOT jest wspieranie budowy społeczeństwa obywatelskiego, którego integralnym elementem są organizacje i inne inicjatywy obywatelskie.

Cele

 • zwiększanie umiejętności zarządzania organizacjami pozarządowymi i umożliwianie długofalowego działania organizacji
 • rozwój współpracy między instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi
 • propagowanie wiedzy o organizacjach pozarządowych

Działania

 • podstawą naszego działania jest edukacja poprzez wypracowanie spójnego systemu dopełniających się form pomocy – gromadzenia i dystrybucji informacji
 • prowadzimy doradztwo i konsultacje
 • prowadzimy biblioteczki, w których gromadzone są publikacje dotyczące sektora pozarządowego
 • dysponujemy przygotowaną i doświadczoną kadrą doradców i trenerów
 • organizujemy szkolenia – efektywnie kształcimy osoby angażujące się w życie społeczne
 • naszych standardowych usług udzielamy także w terenie
 • nasze Ośrodki prowadzą działania przede wszystkim na obszarze swoich regionów – lokalne społeczności są miejscem, gdzie Sieć SPLOT poprzez organizacje w niej zrzeszone, aktywnie wspiera inicjatywy obywatelskie

Ośrodki

Obecnie Sieć SPLOT to 10 regionalnych ośrodków wspierania w całej Polsce, posiadających swoje struktury m.in. w: Słupsku, Gdańsku, Elblągu, Olsztynie, Ełku, Poznaniu, Lesznie, Białymstoku, Wrocławiu, Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Łodzi, Skierniewicach, Łęczycy, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Kutnie, Warszawie, Krakowie.

Ośrodki prowadzą działania przede wszystkim na obszarze swoich regionów. To właśnie lokalne społeczności są miejscem, gdzie Sieć SPLOT poprzez organizacje w niej zrzeszone, aktywnie wspiera inicjatywy obywatelskie.

Podstawowym obszarem działalności Ośrodków Sieci SPLOT jest wspieranie innych organizacji pozarządowych. Cel ten realizowany jest głównie poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów oraz świadczenie usług poradniczych.

Ośrodki Sieci SPLOT prowadzą działania w zakresie:

–  wspierania podmiotów ekonomii społecznej
–  tworzenia partnerstw lokalnych
–  animacji społeczności lokalnej (przy wykorzystaniu metody CAL)

Ośrodki Sieci SPLOT dysponują przygotowaną i doświadczoną kadrą doradców i trenerów, którzy dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami na organizowanych szkoleniach i warsztatach.

 

Lista adresowa organizacji członkowskich Sieci SPLOT w 2018

 1. Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
  Mennicza 1, 50-057 Wrocław, tel: 71 796 30 00
 2. Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
  Aleja Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk, tel: 58 344 40 39
 3. Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS
  Warecka 4/6, 00-040 Warszawa, tel: 22 624 02 80
 4. Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
  Krasickiego 18, 30-503 Kraków, tel: 12 412 15 24
 5. Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
  Modlińska 6 lok. U3, 15-066 Białystok,  tel: 85 732 28 46
 6. Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS
  Narutowicza 8/10, 90-135 Łódź, tel: 42 207 73 39
 7. Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „PISOP”  biuro w Poznaniu
  Ratajczaka 26/6/96, 61-815 Poznań, tel. 61 851 91 34
 8. Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ESWIP
  Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg, tel: 55 236 27 16
 9. Centrum Inicjatyw Obywatelskich
  Aleja Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk, tel: 59 840 29 20
 10. Stowarzyszenie KLON/JAWOR
  Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa, tel: 22 828 91 28

Kontakt

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT

ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa

NIP525-22-58-781; REGON: 015328766

Kontakt do biura Sieci SPLOT: biuro@siecsplot.pl

Kontakt ws. projektów: siecwspierania.splot@gmail.com