Zapraszamy do wdrażania Standardów Rozwojowych Organizacji Wsparcia III sektora

Sieć SPLOT zaprasza organizacje wspierające sektor do wdrożenia standardów działania i zarządzania organizacją. Standardy przygotowane przez ekspertów i szeroko konsultowane w środowisku mają szansę wzmocnić  zdolności organizacji do prowadzenia skutecznych działań, promowania dialogu i współpracy międzysektorowej. W związku z realizacją projektu oferujemy wsparcie w tym procesie jedynie 8 organizacjom, sieciom, federacjom, które działają na rzecz […]

Skip to content