Zapraszamy do wdrażania Standardów Rozwojowych Organizacji Wsparcia III sektora

Sieć SPLOT zaprasza organizacje wspierające sektor do wdrożenia standardów działania i zarządzania organizacją. Standardy przygotowane przez ekspertów i szeroko konsultowane w środowisku mają szansę wzmocnić  zdolności organizacji do prowadzenia skutecznych działań, promowania dialogu i współpracy międzysektorowej.

W związku z realizacją projektu oferujemy wsparcie w tym procesie jedynie 8 organizacjom, sieciom, federacjom, które działają na rzecz innych organizacji, w tym swoich członków. Pierwszy nabór organizacji do procedury wdrożenia trwa od 25 marca do 14 kwietnia (w tym naborze wybierzemy jedynie 4 organizacje, kolejny nabór planowany jest w maju).

Co oferujemy:

– przeprowadzenie warsztatu dla zespołu organizacji  – warsztat ma charakter edukacyjny i diagnostyczny. Obejmie on szczegółową prezentację opracowanych standardów oraz rozpoznania stanu faktycznego oraz obszarów do wdrożenia. Facylitatorem tego procesu jest osoba, która współtworzyła standardy.

– wsparcie przy tworzeniu indywidualnej ścieżki wdrożenia – praca nad elementami wymagającymi uzupełnienia lub przygotowania, rekomendacje, co do dalszego sposobu postępowania

– spotkanie certyfikacyjne –  ocena wdrożenia standardów i decyzja o przyznaniu certyfikatu.

Standardy dostępne są na stronie https://siecsplot.pl/splot-standardy/

Zgłoszenia należy przesłać na adres agnieszka.otapowicz@owop.org.pl lub telefonicznie nr tel. 691 130 005

Aktualności

Skip to content