Zgłoszenie na Forum Pełnomocników

XVIII Ogólnopolskie Forum Pełnomocników odbędzie się – w formule online – 26 maja 2023 r.

Zgłoszenia udziału odbywa się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza. Zgłoszenia przyjmujemy do 25 maja. Po tym terminie otrzymacie Państwo link pozwalający zalogować
się na spotkanie.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w Forum jest bezpłatny.