Forum Pełnomocników JST ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

W imieniu Sieci SPLOT i Związku Miast Polskich, organizatorów XVIII Ogólnopolskiego Forum Pełnomocników JST ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w spotkaniu poświęconym wyzwaniom, jakie stoją przed samorządami i organizacjami pozarządowymi w roku 2023 w zakresie budowania współpracy lokalnej. Tegoroczne Forum poświęcone będzie obchodom 20-lecia obowiązywania Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz nowej perspektywie współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi  w świetle funduszy europejskich. Do udziału w spotkaniu zapraszamy Pełnomocników oraz osoby odpowiedzialne za projekty finansowane ze środków europejskich w samorządzie.

XVIII Ogólnopolskie Forum Pełnomocników odbędzie się – w formule online – 26 maja 2023 r. Zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie elektronicznego formularza przyjmujemy do 25 maja. Po tym terminie otrzymacie Państwo link pozwalający zalogować się na spotkanie. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w Forum jest bezpłatny.

O Forum

Forum Pełnomocników to:
 • coroczne wydarzenie poświęcone współpracy samorządu i organizacji pozarządowych;
 • okazja do dyskusji, debat ale także wymiany doświadczeń czy podzielenia się swoimi trudnościami i pomysłami różnych rozwiązań;
 • wydarzenie od kilku lat organizowane we współpracy przez Związek Miast Polskich i Sieć SPLOT.

Program Forum w 2023 r.

 • 8.45 -9.00 Rejestracja uczestników
 • 9.00 – 9.10 Otwarcie i wprowadzenie do tegorocznej formuły Forum
  Ewa Chromniak – Zarząd Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT
  Piotr Drygała – Związek Miast Polskich, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza ds. Społeczeństwa Obywatelskiego
 • 9.15- 10.30 Sesja otwierająca
  • 20-lecie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – jakie były jej początki, jaka jest jej teraźniejszość? Podsumowanie obowiązywania Ustawy z perpektywy pozarządowej  – Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii
  • Ustawa o działalności pożytku publicznego w praktyce – podsumowanie z perspektywy samorządowej –  Magda Mike, Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
  • Zasada pomocniczości i partnerstwa – założenia a rzeczywistość-   Jerzy Boczoń,  Fundacja RC

   Moderacja:  Ewa Chromniak Sieć SPLOT

 • 10.30 – 10.45 Przerwa
 • 10.45 – 11.45 Współpraca samorządów z organizacjami pozarządowymi w zakresie wdrażania polityk publicznych – nowe perspektywy finansowe, nowe możliwości
  • Rola organizacji w realizacji usług społecznych w polityce samorządów – Cezary Miżejewski, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych
  • Jakie możliwości na współpracę  samorządów z organizacjami pozarządowymi daje nowa perspektywa finansowa UE ? – Iwona Janicka, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

   Moderacja:  Łukasz Waszak Sieć SPLOT

 • 11.45 – 12.00     Podsumowanie i zakończenie Forum