Forum Pełnomocników JST ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

W imieniu Sieci SPLOT i Związku Miast Polskich, organizatorów XVIII Ogólnopolskiego Forum Pełnomocników JST ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w spotkaniu poświęconym wyzwaniom, jakie stoją przed samorządami i organizacjami pozarządowymi w roku 2024 w zakresie budowania współpracy lokalnej. Tegoroczne Forum poświęcone będzie obchodom 20-lecia obowiązywania Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz nowej perspektywie współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi  w świetle funduszy europejskich. Do udziału w spotkaniu zapraszamy Pełnomocników oraz osoby odpowiedzialne za projekty finansowane ze środków europejskich w samorządzie.

XVIII Ogólnopolskie Forum Pełnomocników odbędzie się – w formule online – 14 marca 2024 r. Zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie elektronicznego formularza przyjmujemy do 13 marca. Po tym terminie otrzymacie Państwo link pozwalający zalogować się na spotkanie. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w Forum jest bezpłatny.

O Forum

Forum Pełnomocników to:
 • coroczne wydarzenie poświęcone współpracy samorządu i organizacji pozarządowych;
 • okazja do dyskusji, debat ale także wymiany doświadczeń czy podzielenia się swoimi trudnościami i pomysłami różnych rozwiązań;
 • wydarzenie od kilku lat organizowane we współpracy przez Związek Miast Polskich i Sieć SPLOT.

Program Forum w 2024 r.

Program Forum

 • 8.45 -9.00 Rejestracja uczestników
 • 9.00 – 9.10 Otwarcie i wprowadzenie do tegorocznej formuły Forum 
  • Łukasz Waszak  – Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT 
  • Piotr Drygała – Związek Miast Polskich,  Pełnomocnik Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza ds. Społeczeństwa Obywatelskiego
 • 9.15- 10.30 Debata otwierająca: Wizja współpracy administracja rządowa – samorządowa – organizacje pozarządowe
  • Agnieszka Buczyńska – Minister ds. Społeczeństwa Obywatelskiego 
  • Michał Guć – Wiceprezydent  Gdyni  
  • Ewa Chromniak – Prezeska Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych,  Sieć SPLOT
  • Moderacja:  Zbigniew Wejcman/ Łukasz Waszak Sieć SPLOT
 • 10.30 – 10.45 Przerwa
 • 10.45 – 12.00 Założenia do zmian ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • Kierunki zmian w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – jakie są najważniejsze wyzwania ? – Łukasz  Gorczyński, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych 
  • Propozycje zmian trybów zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym – Cezary Miżejewski, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych
  • Aktywność obywatelska – nowe zadanie publiczne lub nowa forma aktywności lokalnej – Piotr Drygała,  Związek Miast Polskich 
  • Pytania i dyskusja
  • Moderacja:  Łukasz Waszak Sieć SPLOT
 • 12.30 Podsumowanie i zakończenie Forum         
Skip to content