Prawa i wartości Unii Europejskiej są ci bliskie? Czekają na ciebie SPLOT-owe granty

Sieć SPLOT zaprasza do udziału w drugim naborze inicjatyw do funduszu grantowego, który jest częścią projektu „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami”, finansowanego przez program Unii Europejskiej „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” (CERV). Nieodzowną podstawą projektów powinna być ochrona, promowanie i podnoszenie świadomości w zakresie podstawowych praw i wartości Unii Europejskiej. Zapewni to różnorodność finansowanych działań począwszy […]

Zdobywcy grantów wzmocnią Europę SPLOTowymi wartościami

Podstawowe prawa i wartości Unii Europejskiej oraz ich promocja, upowszechnienie i edukacja w zakresie lepszego ich rozumienia stały się podstawowym założeniem projektów, które otrzymały dofinansowanie z funduszu grantowego, który jest częścią projektu „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami”. W drugim etapie złożono 105 wniosków na kwotę ok. 700 tys. euro. Organizacjom ze wszystkich województw (od 2 do […]

Pierwszy etap konkursu SPLOT Wartości zakończony. 

Ochrona, promowanie i podnoszenie świadomości w zakresie podstawowych praw i wartości Unii Europejskiej stały się podstawą działań w wielu projektach złożonych w funduszu grantowym, który jest częścią projektu „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami”. Właśnie zakończyła się ocena merytoryczna 348 wniosków złożonych w pierwszym etapie pierwszego naboru, ich łączna wartość wynosi 2 279 894 euro. Do drugiego […]

Jak zdobyć pieniądze na działania NGO? Poznaj konkursy SPLOT Wartości i Building Bridges. [live FB]

W lipcu mijają terminy składania wniosków w dwóch konkursach, na które powinniście zwrócić uwagę. Praworządność, wartości europejskie, prawa człowieka, postawy obywatelskie, walka z wykluczeniem. Jeśli wymienione hasła są ważnym drogowskazem w działaniach twojej organizacji nie możesz przegapić lipcowego live realizowanego przez ngo.pl. DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ? Podczas spotkania lipcowego #ngoplLIVEotwiera się w nowej karcie z Agnieszką Gajc […]

Pytania i odpowiedzi – webinar 4 lipca 2023 r.

Czy jak będą jakieś braki lub błędy formalne podczas składania wniosku, to czy można je potem poprawić i ile będzie na to czasu? Na etapie składania wniosku zachęcamy do kontaktu z ośrodkami regionalnymi w celu sprawdzenia poprawności formalnej. Ocena formalna następuje po złożeniu wniosku. Potencjalni grantobiorcy mogą być wezwani do złożenia wyjaśnień/uzupełnień w terminie do […]

SPLOT Wartości – webinar

Jakie działania mogą realizować organizacje pozarządowe z funduszu SPLOT Wartości? Weź udział w webinarium „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami. Poznaj nowy fundusz grantowy”. Zapisz się!

Pytania i odpowiedzi – webinar z 20 czerwca 2023 r.

Formalne, techniczne  Jaki jest kurs euro przyjęty? Jaki mamy przyjąć kurs euro przy planowaniu budżetu? Biorąc pod uwagę obecne wahania kursów walut, jak budować budżet w lipcu, gdy projekt zaczyna się we wrześniu i ceny mogą się zmienić? Kurs waluty na jaki dzień jest liczony? (4.07) Kurs euro to kurs z dnia wypłaty grantu. Wg […]

Pytania i odpowiedzi – webinar z 6 czerwca 2023 r.

O jakie zatwierdzenie sprawozdania chodzi? Chodzi o sprawozdanie z realizacji grantu.  Rozliczenie grantu zakłada łącznie: 1. złożenie w terminach określonych w umowie o powierzenie grantu sprawozdań wraz z zestawieniem poniesionych wydatków, wyciągiem z rachunku bankowego., 2. złożenie w terminie wskazanym przez pracownika Operatora odpowiedzialnego za weryfikację sprawozdania kopii (skanów) wylosowanych dokumentów finansowych min. 20%, ujętych […]