Komunikat w sprawie przedłużenia terminu składania odwołań

W związku z awarią strony granty.siecsplot.pl  wniesienie odwołań w ramach w naboru Nr2/SPLOTWARTOŚCI/II – wnioski pełne, w ramach projektu SPLOT WARTOŚCI zostaje wydłużone do dnia 16 czerwca 2024 roku. Zespół Funduszu Grantowego SPLOT WARTOŚCI

SPLOT-owe granty przyznane. Organizacje będą promować europejskie wartości

Znamy już ostateczne wyniki II naboru wniosków, które otrzymały dofinansowanie z funduszu grantowego, będącego częścią projektu „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami”. Organizacje, dzięki realizacji projektów pokażą, że podstawowe prawa i wartości Unii Europejskiej są ważne w każdym środowisku, a ich upowszechnienie przyczyni się do obrony dyskryminowanych grup. W drugim naborze złożono 99 wniosków na kwotę ok. […]

Zapraszamy do wdrażania Standardów Rozwojowych Organizacji Wsparcia III sektora

Sieć SPLOT zaprasza organizacje wspierające sektor do wdrożenia standardów działania i zarządzania organizacją. Standardy przygotowane przez ekspertów i szeroko konsultowane w środowisku mają szansę wzmocnić  zdolności organizacji do prowadzenia skutecznych działań, promowania dialogu i współpracy międzysektorowej. W związku z realizacją projektu oferujemy wsparcie w tym procesie jedynie 8 organizacjom, sieciom, federacjom, które działają na rzecz […]

Poznajcie wyniki drugiego naboru wniosków w konkursie grantowym SPLOT Wartości

Podstawowe prawa i wartości Unii Europejskiej oraz ich ochrona i upowszechnienie są podstawowym celem projektów złożonych w funduszu grantowym, który jest częścią projektu „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami”. Właśnie zakończyła się ocena merytoryczna 395 wniosków złożonych w pierwszym etapie drugiego naboru, ich łączna wartość wynosi 2,62 mln euro. Do drugiego etapu zakwalifikowano 107 projektów o wartości […]

Karty Identyfikacyjne Projektów

Poniżej prezentujemy skrócone opisy wniosków realizowanych z pierwszej edycji konkursu granatowego  w ramach projektu „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami”. W ramach grantów są realizowane działania związane z podnoszeniem świadomości na temat praw i wartości  organizacji społeczeństwa obywatelskiego, wzmocnieniem ochrony i propagowania wartości Unii, w tym poszanowania  praworządności. Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi grantami.

Pieniądze na twoje działania. Webinarium “SPLOT wartości. Fundusz grantowy II edycja”

Prowadzisz działania monitorujące i strażnicze? Myślisz o przeprowadzeniu kampanii albo o projekcie badawczym związanym z legislacją dotyczącą osób z niepełnosprawnościami? Zapisz się na webinarium o nowym funduszu grantowym „SPLOT wartości. Fundusz grantowy II edycja”. Dowiedz się, na co, kiedy i jak możesz złożyć wniosek. Zapraszamy! Zapisz się na webinarium! >>> Nowy fundusz grantowy SPLOT WARTOŚCI […]

Prawa i wartości Unii Europejskiej są ci bliskie? Czekają na ciebie SPLOT-owe granty

Sieć SPLOT zaprasza do udziału w drugim naborze inicjatyw do funduszu grantowego, który jest częścią projektu „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami”, finansowanego przez program Unii Europejskiej „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” (CERV). Nieodzowną podstawą projektów powinna być ochrona, promowanie i podnoszenie świadomości w zakresie podstawowych praw i wartości Unii Europejskiej. Zapewni to różnorodność finansowanych działań począwszy […]

Zdobywcy grantów wzmocnią Europę SPLOTowymi wartościami

Podstawowe prawa i wartości Unii Europejskiej oraz ich promocja, upowszechnienie i edukacja w zakresie lepszego ich rozumienia stały się podstawowym założeniem projektów, które otrzymały dofinansowanie z funduszu grantowego, który jest częścią projektu „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami”. W drugim etapie złożono 105 wniosków na kwotę ok. 700 tys. euro. Organizacjom ze wszystkich województw (od 2 do […]

Pierwszy etap konkursu SPLOT Wartości zakończony. 

Ochrona, promowanie i podnoszenie świadomości w zakresie podstawowych praw i wartości Unii Europejskiej stały się podstawą działań w wielu projektach złożonych w funduszu grantowym, który jest częścią projektu „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami”. Właśnie zakończyła się ocena merytoryczna 348 wniosków złożonych w pierwszym etapie pierwszego naboru, ich łączna wartość wynosi 2 279 894 euro. Do drugiego […]

Skip to content