Zapraszamy do wdrażania Standardów Rozwojowych Organizacji Wsparcia III sektora

Sieć SPLOT zaprasza organizacje wspierające sektor do wdrożenia standardów działania i zarządzania organizacją. Standardy przygotowane przez ekspertów i szeroko konsultowane w środowisku mają szansę wzmocnić  zdolności organizacji do prowadzenia skutecznych działań, promowania dialogu i współpracy międzysektorowej. W związku z realizacją projektu oferujemy wsparcie w tym procesie jedynie 8 organizacjom, sieciom, federacjom, które działają na rzecz […]

Poznajcie wyniki drugiego naboru wniosków w konkursie grantowym SPLOT Wartości

Podstawowe prawa i wartości Unii Europejskiej oraz ich ochrona i upowszechnienie są podstawowym celem projektów złożonych w funduszu grantowym, który jest częścią projektu „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami”. Właśnie zakończyła się ocena merytoryczna 395 wniosków złożonych w pierwszym etapie drugiego naboru, ich łączna wartość wynosi 2,62 mln euro. Do drugiego etapu zakwalifikowano 107 projektów o wartości […]

Karty Identyfikacyjne Projektów

Poniżej prezentujemy skrócone opisy wniosków realizowanych z pierwszej edycji konkursu granatowego  w ramach projektu „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami”. W ramach grantów są realizowane działania związane z podnoszeniem świadomości na temat praw i wartości  organizacji społeczeństwa obywatelskiego, wzmocnieniem ochrony i propagowania wartości Unii, w tym poszanowania  praworządności. Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi grantami.

Pieniądze na twoje działania. Webinarium “SPLOT wartości. Fundusz grantowy II edycja”

Prowadzisz działania monitorujące i strażnicze? Myślisz o przeprowadzeniu kampanii albo o projekcie badawczym związanym z legislacją dotyczącą osób z niepełnosprawnościami? Zapisz się na webinarium o nowym funduszu grantowym „SPLOT wartości. Fundusz grantowy II edycja”. Dowiedz się, na co, kiedy i jak możesz złożyć wniosek. Zapraszamy! Zapisz się na webinarium! >>> Nowy fundusz grantowy SPLOT WARTOŚCI […]

Prawa i wartości Unii Europejskiej są ci bliskie? Czekają na ciebie SPLOT-owe granty

Sieć SPLOT zaprasza do udziału w drugim naborze inicjatyw do funduszu grantowego, który jest częścią projektu „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami”, finansowanego przez program Unii Europejskiej „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” (CERV). Nieodzowną podstawą projektów powinna być ochrona, promowanie i podnoszenie świadomości w zakresie podstawowych praw i wartości Unii Europejskiej. Zapewni to różnorodność finansowanych działań począwszy […]

Zdobywcy grantów wzmocnią Europę SPLOTowymi wartościami

Podstawowe prawa i wartości Unii Europejskiej oraz ich promocja, upowszechnienie i edukacja w zakresie lepszego ich rozumienia stały się podstawowym założeniem projektów, które otrzymały dofinansowanie z funduszu grantowego, który jest częścią projektu „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami”. W drugim etapie złożono 105 wniosków na kwotę ok. 700 tys. euro. Organizacjom ze wszystkich województw (od 2 do […]

Pierwszy etap konkursu SPLOT Wartości zakończony. 

Ochrona, promowanie i podnoszenie świadomości w zakresie podstawowych praw i wartości Unii Europejskiej stały się podstawą działań w wielu projektach złożonych w funduszu grantowym, który jest częścią projektu „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami”. Właśnie zakończyła się ocena merytoryczna 348 wniosków złożonych w pierwszym etapie pierwszego naboru, ich łączna wartość wynosi 2 279 894 euro. Do drugiego […]

Jak zdobyć pieniądze na działania NGO? Poznaj konkursy SPLOT Wartości i Building Bridges. [live FB]

W lipcu mijają terminy składania wniosków w dwóch konkursach, na które powinniście zwrócić uwagę. Praworządność, wartości europejskie, prawa człowieka, postawy obywatelskie, walka z wykluczeniem. Jeśli wymienione hasła są ważnym drogowskazem w działaniach twojej organizacji nie możesz przegapić lipcowego live realizowanego przez ngo.pl. DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ? Podczas spotkania lipcowego #ngoplLIVEotwiera się w nowej karcie z Agnieszką Gajc […]

Skip to content