Pytania i odpowiedzi – webinar z 6 czerwca 2023 r.

O jakie zatwierdzenie sprawozdania chodzi? Chodzi o sprawozdanie z realizacji grantu.  Rozliczenie grantu zakłada łącznie: 1. złożenie w terminach określonych w umowie o powierzenie grantu sprawozdań wraz z zestawieniem poniesionych wydatków, wyciągiem z rachunku bankowego., 2. złożenie w terminie wskazanym przez pracownika Operatora odpowiedzialnego za weryfikację sprawozdania kopii (skanów) wylosowanych dokumentów finansowych min. 20%, ujętych […]

Ogłoszenie naboru wniosków do funduszu grantowego “SPLOT Wartości”

Fundusz grantowy w projekcie „SPLOT Wartości” to fundusz, którego celem jest wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w realizacji działań na rzecz praw i wartości Unii Europejskiej.  Cele funduszu grantowego Informacje o naborze wniosków wstępnych NUMER NABORU Nr 1/SPLOTWARTOŚCI/I – wnioski wstępne Termin składania wniosków wstępnych: od 25 maja 2023  do 28 lipca 2023  Wnioski należy składać […]

Konstytucyjna Zasada Pomocniczości. Czy przeminęła z wiatrem?

W tym roku Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych (Fundacja RC), którym kieruję od samego początku, obchodzi 30-lecie swojego istnienia. Ta rocznica jest okazją do podsumowań i refleksji nad tym, co w trakcie tych trzech dekad udało się osiągnąć nie tylko w ramach tej, macierzystej instytucji, ale na poziomie sektora pozarządowego rozumianego, jako „emanacja […]

Skip to content