Prezentacja na temat II edycji Funduszu Grantowego “SPLOT wartości”

Do 31 stycznia 2024 roku trwa czas na składanie wniosków wstępnych w konkursie grantowym SPLOT wartości. Organizacje pozarządowe mają szansę zdobyć fundusze na dofinansowanie projektów związanych przede wszystkim z promocją oraz ochroną wartości przedstawionych w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, a także mających na celu edukowanie na temat procesów demokratycznych w UE, wspierające dialogi społeczne oraz wiele innych!

W związku z konkursem przygotowaliśmy szereg materiałów mających na celu przybliżyć idee konkursu, jego zasady oraz formalności z nim związane. Poza webinariami, które odbyły się w styczniu 2024 roku przygotowaliśmy również prezentację przedstawiającą najważniejsze informacje na temat konkursu. Zapraszamy do zapoznania się z nią!

SPLOT-Wartosci.-Fundusz-grantowy-II-edycja

Zachęcamy również do zapoznania się z cyklem artykułów opisujących znaczenie Karty Praw Podstawowych UE (KPP UE) dla organizacji społecznych w całości oraz poszczególnych rozdziałów KPP UE: godność, wolności, równość, solidarność, prawa obywatelskie, wymiar sprawiedliwości. oraz praktycznym wymiarem stosowania KPP UE w działaniach polskich organizacji.

Poniżej zestaw artykułów opisujących Kartę Praw Podstawowych UE (KPP UE):

Praktyczny wymiar stosowania KPP UE w działaniach polskich organizacji:

Aktualności

Skip to content