Wahasz się, czy złożyć wniosek w konkursie grantowym „SPLOT wartości”? Przeczytaj i rozwiej swoje wątpliwości!

Trwa drugi nabór inicjatyw do funduszu grantowego, który jest częścią projektu Sieci SPLOT „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami”, finansowanego przez program Unii Europejskiej „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” (CERV). Termin składania wniosków wstępnych upływa 31 stycznia. Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najważniejsze pytania, dotyczące udziału w konkursie, które pojawiły się podczas webinarów “SPLOT wartości. Fundusz grantowy II […]

Prezentacja na temat II edycji Funduszu Grantowego “SPLOT wartości”

Do 31 stycznia 2024 roku trwa czas na składanie wniosków wstępnych w konkursie grantowym SPLOT wartości. Organizacje pozarządowe mają szansę zdobyć fundusze na dofinansowanie projektów związanych przede wszystkim z promocją oraz ochroną wartości przedstawionych w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, a także mających na celu edukowanie na temat procesów demokratycznych w UE, wspierające dialogi społeczne […]

Karty Identyfikacyjne Projektów

Poniżej prezentujemy skrócone opisy wniosków realizowanych z pierwszej edycji konkursu granatowego  w ramach projektu „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami”. W ramach grantów są realizowane działania związane z podnoszeniem świadomości na temat praw i wartości  organizacji społeczeństwa obywatelskiego, wzmocnieniem ochrony i propagowania wartości Unii, w tym poszanowania  praworządności. Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi grantami. 

Pieniądze na twoje działania. Webinarium “SPLOT wartości. Fundusz grantowy II edycja”

Prowadzisz działania monitorujące i strażnicze? Myślisz o przeprowadzeniu kampanii albo o projekcie badawczym związanym z legislacją dotyczącą osób z niepełnosprawnościami? Zapisz się na webinarium o nowym funduszu grantowym „SPLOT wartości. Fundusz grantowy II edycja”. Dowiedz się, na co, kiedy i jak możesz złożyć wniosek. Zapraszamy! Zapisz się na webinarium! >>> Nowy fundusz grantowy SPLOT WARTOŚCI […]

Prawa i wartości Unii Europejskiej są ci bliskie? Czekają na ciebie SPLOT-owe granty

Sieć SPLOT zaprasza do udziału w drugim naborze inicjatyw do funduszu grantowego, który jest częścią projektu „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami”, finansowanego przez program Unii Europejskiej „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” (CERV). Nieodzowną podstawą projektów powinna być ochrona, promowanie i podnoszenie świadomości w zakresie podstawowych praw i wartości Unii Europejskiej. Zapewni to różnorodność finansowanych działań począwszy […]

Godność kluczem do innych wartości

Pierwszym rozdziałem Karty Praw Podstawowych UE jest Godność. Nieprzypadkowo, bo to absolutnie kluczowa wartość, której przestrzeganie jest konieczne, by można było realizować pozostałe artykuły dokumentu. Przybliżamy organizacje pozarządowe, które o to dbają. W sekcji KPP dotyczącej godności można znaleźć artykuły mówiące o godności człowieka, prawie do życia, prawie człowieka do integralności, zakazie tortur i nieludzkiego […]

Zdobywcy grantów wzmocnią Europę SPLOTowymi wartościami

Podstawowe prawa i wartości Unii Europejskiej oraz ich promocja, upowszechnienie i edukacja w zakresie lepszego ich rozumienia stały się podstawowym założeniem projektów, które otrzymały dofinansowanie z funduszu grantowego, który jest częścią projektu „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami”. W drugim etapie złożono 105 wniosków na kwotę ok. 700 tys. euro. Organizacjom ze wszystkich województw (od 2 do […]

Niezależny wymiar sprawiedliwości fundamentem przestrzegania praw

Karta Praw Podstawowych UE zawiera wiele zapisów, z których wynika, jakie prawa i możliwości mają obywatelki i obywatele Wspólnoty. By możliwe było ich realizowanie i by ludzie mogli je egzekwować, konieczne są niezawisłe, bezstronne sądy. Przybliżamy organizacje pozarządowe, które starają się, by wymiar sprawiedliwości funkcjonował jak najlepiej. W sekcji KPP dotyczącej wymiaru sprawiedliwości można znaleźć […]

PRAWORZĄDNOŚĆ – kluczem do obrony praw podstawowych

„Bez praworządności, która wymaga bezstronności i niezależności sądów, prawa człowieka i ograniczenia władzy politycznej w demokracji to jedynie obietnice bez pokrycia”.– materiały edukacyjne Democracy Reporting International oraz Meijers Committee Karta Praw Podstawowych – Wymiar sprawiedliwości Wartości Unii Europejskiej skodyfikowane w artykule 2 Traktatu o Unii Europejskiej, a więc poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolność, demokracja, równość, państwo prawa, […]

Obywatelko, obywatelu – masz prawa

Każda osoba mająca status obywatelski w Unii Europejskiej ma zagwarantowane różnego rodzaju prawa. Mówi o tym specjalny rozdział Karty Praw Podstawowych UE. Przybliżamy organizacje pozarządowe, które dbają o to, by były one realizowane. W sekcji dotyczącej praw obywatelskich można znaleźć artykuły mówiące o prawie głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, prawie głosowania i […]

Skip to content