Komunikat w sprawie przedłużenia terminu składania odwołań

W związku z awarią strony granty.siecsplot.pl  wniesienie odwołań w ramach w naboru Nr2/SPLOTWARTOŚCI/II – wnioski pełne, w ramach projektu SPLOT WARTOŚCI zostaje wydłużone do dnia 16 czerwca 2024 roku. Zespół Funduszu Grantowego SPLOT WARTOŚCI

SPLOT-owe granty przyznane. Organizacje będą promować europejskie wartości

Znamy już ostateczne wyniki II naboru wniosków, które otrzymały dofinansowanie z funduszu grantowego, będącego częścią projektu „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami”. Organizacje, dzięki realizacji projektów pokażą, że podstawowe prawa i wartości Unii Europejskiej są ważne w każdym środowisku, a ich upowszechnienie przyczyni się do obrony dyskryminowanych grup. W drugim naborze złożono 99 wniosków na kwotę ok. […]

Poznajcie wyniki drugiego naboru wniosków w konkursie grantowym SPLOT Wartości

Podstawowe prawa i wartości Unii Europejskiej oraz ich ochrona i upowszechnienie są podstawowym celem projektów złożonych w funduszu grantowym, który jest częścią projektu „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami”. Właśnie zakończyła się ocena merytoryczna 395 wniosków złożonych w pierwszym etapie drugiego naboru, ich łączna wartość wynosi 2,62 mln euro. Do drugiego etapu zakwalifikowano 107 projektów o wartości […]

Zakończyliśmy etap składania wniosków wstępnych w konkursie grantowym SPLOT wartości!

Za nami styczeń, a co za tym idzie koniec czasu na składanie wniosków wstępnych w konkursie grantowym SPLOT wartości! W ciągu ostatnich miesięcy spłynęło do nas aż 395 wniosków! Jesteśmy szalenie szczęśliwi z powodu tak ogromnego zainteresowania konkursem i poruszaną przez niego ważną tematyką, jak i również z powodu zaufania jakim obdarzyły nas organizacje składające […]

Wahasz się, czy złożyć wniosek w konkursie grantowym „SPLOT wartości”? Przeczytaj i rozwiej swoje wątpliwości!

Trwa drugi nabór inicjatyw do funduszu grantowego, który jest częścią projektu Sieci SPLOT „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami”, finansowanego przez program Unii Europejskiej „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” (CERV). Termin składania wniosków wstępnych upływa 31 stycznia. Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najważniejsze pytania, dotyczące udziału w konkursie, które pojawiły się podczas webinarów “SPLOT wartości. Fundusz grantowy II […]

Prezentacja na temat II edycji Funduszu Grantowego “SPLOT wartości”

Do 31 stycznia 2024 roku trwa czas na składanie wniosków wstępnych w konkursie grantowym SPLOT wartości. Organizacje pozarządowe mają szansę zdobyć fundusze na dofinansowanie projektów związanych przede wszystkim z promocją oraz ochroną wartości przedstawionych w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, a także mających na celu edukowanie na temat procesów demokratycznych w UE, wspierające dialogi społeczne […]

Karty Identyfikacyjne Projektów

Poniżej prezentujemy skrócone opisy wniosków realizowanych z pierwszej edycji konkursu granatowego  w ramach projektu „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami”. W ramach grantów są realizowane działania związane z podnoszeniem świadomości na temat praw i wartości  organizacji społeczeństwa obywatelskiego, wzmocnieniem ochrony i propagowania wartości Unii, w tym poszanowania  praworządności. Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi grantami.

Pieniądze na twoje działania. Webinarium “SPLOT wartości. Fundusz grantowy II edycja”

Prowadzisz działania monitorujące i strażnicze? Myślisz o przeprowadzeniu kampanii albo o projekcie badawczym związanym z legislacją dotyczącą osób z niepełnosprawnościami? Zapisz się na webinarium o nowym funduszu grantowym „SPLOT wartości. Fundusz grantowy II edycja”. Dowiedz się, na co, kiedy i jak możesz złożyć wniosek. Zapraszamy! Zapisz się na webinarium! >>> Nowy fundusz grantowy SPLOT WARTOŚCI […]

Prawa i wartości Unii Europejskiej są ci bliskie? Czekają na ciebie SPLOT-owe granty

Sieć SPLOT zaprasza do udziału w drugim naborze inicjatyw do funduszu grantowego, który jest częścią projektu „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami”, finansowanego przez program Unii Europejskiej „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” (CERV). Nieodzowną podstawą projektów powinna być ochrona, promowanie i podnoszenie świadomości w zakresie podstawowych praw i wartości Unii Europejskiej. Zapewni to różnorodność finansowanych działań począwszy […]

Skip to content