Karty Identyfikacyjne Projektów

Poniżej prezentujemy skrócone opisy wniosków realizowanych z pierwszej edycji konkursu granatowego  w ramach projektu „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami”. W ramach grantów są realizowane działania związane z podnoszeniem świadomości na temat praw i wartości  organizacji społeczeństwa obywatelskiego, wzmocnieniem ochrony i propagowania wartości Unii, w tym poszanowania  praworządności. Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi grantami.

Aktualności

Skip to content