Działania 2019

Sieć SPLOT od 2018 r. prowadzi kampanię „Ustawa o pożytku. Porozmawiajmy o konkretach”, w ramach której prezentuje swoje stanowiska odnośnie możliwych zmian w obowiązującej UDPPiW, mające na celu z jednej strony wskazanie możliwych usprawnień Ustawy (np. rozliczenie projektów przez ryczałt), z drugiej natomiast reflektowanie nowych Rozporządzeń do ustawy z października 2018 r.

Rekomendacje związane z Rozporządzeniami przygotowane zostały w toku 3 spotkań z przedstawicielami ok. 100 jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Dyskusje z samorządowcami odbyły się w Krakowie (XI Ogólnopolskie Forum Pełnomocników 2018r., ok. 65 osób) oraz w Warszawie (styczeń i czerwiec 2019, łącznie ok. 35 osób). Dokument ten stanowi konkretną podpowiedź dla JST, które myślą o zmianie obowiązujących procedur w swojej jednostce tak, aby nie tylko dostosować je do nowych Rozporządzeń, ale też zrobić to możliwie najlepiej i z korzyścią dla wszystkich. Partnerem w opracowaniu rekomendacji jest Związek Miast Polskich – skupiający reprezentantów wszystkich polskich miast – oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.

Dodatkowym dokumentem wypracowanym przez SPLOT w ramach kampanii są uwagi do projektów Rozporządzeń i załączników (wzory ofert, umów i sprawozdań), dające bardzo praktyczne podpowiedzi, jak zwiększyć przejrzystość ww. dokumentów. Czasem wystarczy dodać jedno słowo w komentarzu lub wyjaśnić znaczenie danego słowa w kontekście treści dokumentu, aby stał się on bardziej zrozumiały i łatwiejszy do wypełnienia treścią projektu.

Wszystkie trzy materiały zamieszczamy licząc, że przydadzą się w Państwa działaniach.

Zmiana Ustawy_2018

Rekomendacje_dotacje_nowe_rozporzadzenia_SPLOT_OFOP_ZMP

SPLOT_uwagi_Rozporzadzenia