Działania 2019

Kampania „Organizacje społeczne. To działa!”

Sieć SPLOT jest partnerem kampanii „Organizacje społeczne. To działa!”, która  powstała, aby budować pozytywny wizerunek organizacji społecznych, zwiększać wiedzę na ich temat i pokazywać, jak biorą sprawy w swoje ręce, aby aktywnie działać na rzecz całego społeczeństwa. Zależy nam, żeby fundacje i stowarzyszenia poczuły, że są częścią kampanii. Wierzymy, że dzięki
wspólnym działaniom możemy pokazywać, jak ważną rolę w naszym
społeczeństwie odgrywają organizacje społeczne.

Celem kampanii jest podkreślenie wagi i zróżnicowania trzeciego sektora.
W ramach kampanii publikowane są w mediach społecznościowych autorskie
materiały wizualne dotyczące wybranej kategorii działań organizacji np.:
edukacji, sportu kultury, lokalności, ekologii, czy praw człowieka.
Bohaterami i bohaterkami krótkich wideo i fotoreportaży są zarówno osoby
działające na rzecz organizacji społecznych jak i ludzie, do których
adresowane są ich działania.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie kampanii oraz na fb .

XII Ogólnopolskie Forum Pełnomocników JST ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

20 września Sieć SPLOT wraz z partnerami – Związek Miast Polskich i Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych – organizuje dorczne spotkanie pracowników JST zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi. Tym razem zapraszamy do Dąbrowy Górniczej. Program Forum jest bardzo atrakcyjny, zaplanowano bowiem ciekawe wystąpienia zaproszonych gości (m.in. J.J. Wygnański, dyr. NIW Wojciech Kaczmarczyk), debatę prezydencką (z udziałem m.in. prezydenta Wroclawia Jacka Sutryka i zastępcy prezydenta Słupska Marty Makuch) oraz warsztaty tematyczne. Osią spotkania są dwa tematy: nowe Rozporządzenia do UDPPiW, a także Deklaracja Gdańska, otwierająca nowy rozdział w sferze współpracy JST i III sektora. Zapraszamy!

Formularz rekrutacyjny jest dostępny TUTAJ.

Do pobrania program XII OFP i zaproszenie.

 

Akademia Rzeczników Sieci SPLOT 2.0

Od połowy roku Sieć SPLOT realizuje roczny projekt „Akademia Rzeczników Sieci SPLOT 2.0”, którego celem jest, z jednej strony, pogłębienie kompetencji osób zajmujących się rzecznictwem w organizacjach wsparcia, z drugiej przeprowadzenie min. 8 działań rzeczniczych – w jednostkach samorządu terytorialnego, władz państwowych, czy wreszcie opinii publicznej. Dodatkowym produktem projektowym będą materiały dydaktyczne, cykl webinariów, ekspertyzy, a także bezpośrednie wzmocnienie rozwoju Sieci SPLOT w formie opracowania kilkuletniej strategii działań. 

Całość koordynuje Zbigniew Wejcman (zbyszekw@boris.org.pl), a finansowanie projektu umożliwił Fundusz inicjatyw Obywatelskich, edycja 2019 (https://niw.gov.pl/nasze-programy/fio-2).

Pierwsze materiały do pobrania na tej stronie pojawią się pod koniec września br.

Szkolenia z zakresu prawa dla kadry ośrodków Sieci SPLOT

Przedstawiciele organizacji członkowskich Sieci uczestniczą w tym roku w 2 dwudniowych modułach szkoleniowych z szerokiego zakresu zagadnień prawnych, w tym m.in. prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa gospodarczego. Szkolenia, podnoszące kwalifikacje pracowników/-czek naszych ośrodków, realizowane są w ramach projektu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, współfinansowanego ze środków UE. 

 

Kampania „Ustawa o pożytku. Porozmawiajmy o konkretach”

Sieć SPLOT od 2018 r. prowadzi kampanię „Ustawa o pożytku. Porozmawiajmy o konkretach”, w ramach której prezentuje swoje stanowiska odnośnie możliwych zmian w obowiązującej UDPPiW, mające na celu z jednej strony wskazanie możliwych usprawnień Ustawy (np. rozliczenie projektów przez ryczałt), z drugiej natomiast reflektowanie nowych Rozporządzeń do ustawy z października 2018 r.

Rekomendacje związane z Rozporządzeniami przygotowane zostały w toku 3 spotkań z przedstawicielami ok. 100 jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Dyskusje z samorządowcami odbyły się w Krakowie (XI Ogólnopolskie Forum Pełnomocników 2018r., ok. 65 osób) oraz w Warszawie (styczeń i czerwiec 2019, łącznie ok. 35 osób). Dokument ten stanowi konkretną podpowiedź dla JST, które myślą o zmianie obowiązujących procedur w swojej jednostce tak, aby nie tylko dostosować je do nowych Rozporządzeń, ale też zrobić to możliwie najlepiej i z korzyścią dla wszystkich. Partnerem w opracowaniu rekomendacji jest Związek Miast Polskich – skupiający reprezentantów wszystkich polskich miast – oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.

Dodatkowym dokumentem wypracowanym przez SPLOT w ramach kampanii są uwagi do projektów Rozporządzeń i załączników (wzory ofert, umów i sprawozdań), dające bardzo praktyczne podpowiedzi, jak zwiększyć przejrzystość ww. dokumentów. Czasem wystarczy dodać jedno słowo w komentarzu lub wyjaśnić znaczenie danego słowa w kontekście treści dokumentu, aby stał się on bardziej zrozumiały i łatwiejszy do wypełnienia treścią projektu.

Wszystkie trzy materiały zamieszczamy licząc, że przydadzą się w Państwa działaniach.

Zmiana Ustawy_2018

Rekomendacje_dotacje_nowe_rozporzadzenia_SPLOT_OFOP_ZMP

SPLOT_uwagi_Rozporzadzenia