Aktualności

Wrześniowe Walne Zebranie Sieci SPLOT za nami!
Po przerwie wakacyjnej przedstawiciele i przedstawicielki Ośrodków spotkali się, aby przedyskutować realizację bieżących projektów i kampanii, a także zaplanować kolejne działania, spotkania, szkolenia. Spotkanie bardzo udane i treściwe, sporo konkretnych ustaleń i planów. Składamy też najlepsze życzenia OWOP z okazji 20 rocznicy urodzin, a także ESWIP w związku z otwarciem Domu Pod Cisem w Elblągu. Wszystkim organizacjom członkowskim należą się serdeczne gratulacje, ponieważ nasza Komisja Standaryzacyjna wręczyła im certyfikaty poświadczające spełnianie
Standardów Sieci SPLOT, z terminem ważności do 2023 r.!

 

XII Ogólnopolskie Forum Pełnomocników JST ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Na XII Ogólnopolskie Forum Pełnomocników serdecznie zapraszamy 20 września do Dąbrowy Górniczej. Rozmawiamy na dwa najważniejsze obecnie tematy: nowe Rozporządzenia (wzory ofert, umów, sprawozdań) oraz wdrożenie Deklaracji Gdańskiej – debata prezydencka z udziałem znakomitych gości. Szczegółowy program i formularz rejestracyjny znajdziecie Państwo TU. Udział bezpłatny. W tym roku wydarzenie obowiązkowe, zapraszamy!

 

SPLOTZLOT

Za nami kolejne, udane spotkanie zespołów wszystkich organizacji członkowskich Sieci SPLOT! W ramach SPLOTZLOT spędziliśmy ze sobą kilka dni na integracji, dyskusjach merytorycznych, warsztatach. Mogliśmy bezpośrednio poznać tych, którzy stoją za sukcesami ośrodków wspierania III sektora. To właśnie na naszych ekspertów, pomagających w każdym obszarze zarządzania organizacją pozarządową czy grupą zadaniową mogą liczyć aktywni mieszkańcy, działacze, liderzy społecznościowi. Blisko 200 pracowników organizacji członkowskich Sieci SPLOT różnymi narzędziami wspierają powstawanie, rozwój i wzrost profesjonalizmu wielu tysięcy organizacji rocznie. Dzięki spotkaniom w ramach SPLOTZLOT mogą znów odnaleźć wspólne wartości tej pracy, pomysły i inspiracje, wzajemne wsparcie i przy tym wszystkim – nowych znajomych, przyjaciół. W kilkudniowym spotkaniu uczestniczyło ponad 50 osób reprezentujących 10 centrów wsparcia. Całość przygotowała Fundacja BIS z Krakowa.

Udało się również Walne Zebranie SPLOT, podczas którego podsumowaliśmy połowę kadencji obecnego Zarządu, osiągnięcia i wdrożone zmiany, a także wypracowaliśmy plany na przyszłość. Jesteśmy bezpośrednio po zakończeniu procesu certyfikacji w Sieci SPLOT, bowiem wspólne standardy działania od samego początku naszej współpracy (sięgającej już 25 lat wstecz) są dla ważnym spoiwem i wyróznikiem.

Sporej delegacji organizacji członkowskich udało się również uczestniczyć w uroczystości dwudziestolecia Centrum OPUS z Łodzi. Gratulujemy Wam sukcesów, entuzjazmu i najwyższej próby profesjonalizmu