Aktualności

Nowe władze Sieci SPLOT

We wrześniu 2020r., podczas Walnego Zgromadzenia udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi, jednocześnie powołując nowy jego skład: Zbigniew Wejcman (prezes, BORIS), Katarzyna Łotowska (OWOP), Ewa Chromniak (BIS), Ewa Gałka (Centrum PISOP), Łukasz Waszak (Centrum OPUS). Komisję Rewizyjną tworzą obecnie Patrycja Czawłytko (CIO), Zenon Matuszko (RCWIP), natomaist szefem kilkuosobowej Komisji standaryzacyjnej został ponownie Tomasz Otko (BIS).

Gratulujemy!

XIII Ogólnopolskie Forum Pełnomocników

W tym roku, w kolejnych trzech odsłonach toczy się XIII Ogólnopolskie Forum Pełnomocników. Jeszcze w zeszłym roku spotkaliśmy się w Dąbrowie Górniczej w bardzo licznym gronie przedstawicieli i przedstawicielek JST, którzy koordynują współpracę swoich samorządów z organizacjami pozarządowymi (bardzo ciekawa relacja: https://publicystyka.ngo.pl/wobec-regresu-ku-centralizacji-xii-ogolnopolskie-forum-pelnomocnikow). Niestety, obecna sytuacja zmusiła nas do organizacji Forum online, ze wszystkimi związanymi z tym konsekwencjami. Jednak przebieg dotychczasowych dwóch sesji pokazał, że niezależnie od ich formy jest bardzo dużo osób zainteresowanych tą tematyką, którzy niecierpliwie czekają na kolejne Forum, wzajemne kontakty oraz spotkania z interesującymi gośćmi.

W tegorocznej pierwszej sesji w maju udział wzięli Izabela Podobińska (pełnomocniczka samorządu Woj. Opolskiego), Piotr Choroś (pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin, przedstawiciel UMP), Piotr Drygała (pełnomocnik Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, przedstawiciel ZMP), Łukasz Domagała (prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych), Joanna K. Ochędzan (przedstawicielka Rady Działalności Pożytku Publicznego, WRK Poznań) oraz Mirosława Hamera (zarząd Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z Wrocławia, SPLOT) i Łukasz Waszak (prezes Centrum OPUS z Łodzi, SPLOT). Padły ważne słowa o problemach, rozwiązaniach, dylematach współpracy i niepewnej przyszłości samorządności w Polsce. Pewien fragment spotkania nieodwołalnie musiał odnieść się do obecnej, kryzysowej sytuacji, stąd wprowadzenie do programu Forum części warsztatowej poświęconej omówieniu przydatnych rozwiązań z Tarczy Antykryzysowej.   

W sesji drugiej, czerwcowej gościliśmy natomiast Michała Gucia (zastępca Prezydenta Miasta Gdyni), Martę Makuch (zastępczyni Prezydenta Miasta Słupska), Ewę Chromiak (prezeska Fundacji BIS z Krakowa, SPLOT), Ewę Gałkę (prezeska Centrum PISOP z Poznania, SPLOT) oraz Agnieszkę Otapowicz (OWOP z Białegostoku, SPLOT). Spotkanie – organizowane w 30 rocznicę odrodzenia polskiej samorządności – uświetniło wystąpienie sędziego Jerzego Stępnia, współtwórcy reformy samorządowej. Intelektualnie wciągająca dyskusja o dylematach związanych z teraźniejszością i przyszłością relacji JST i 3 sektora, niezwykle barwne, sugestywne wspomnienie prof. Stępnia o początkach i podstawach nowoczesnej samorządności i obywatelskiej działalności w Polsce, jak i systematyzująca oblicza współpracy prezentacja Centrum PISOP złożyły się na niepodważalną wartość tej sesji Forum.     

Zapraszamy Państwa do obejrzenia zarejestrowanych relacji z obu spotkań, a także już dziś do udziału w ostatniej sesji w ramach XIII Ogólnopolskiego Forum Pełnomocników, która odbędzie się we wrześniu 2020 r. (informacje na ngo.pl oraz siecsplot.pl i FB Sieć SPLOT).    

Relacje ze spotkania 28 maja można obejrzeć TUTAJ,  a ze spotkania 16 czerwca TUTAJ

Wrześniowe Walne Zebranie Sieci SPLOT za nami!
Po przerwie wakacyjnej przedstawiciele i przedstawicielki Ośrodków spotkali się, aby przedyskutować realizację bieżących projektów i kampanii, a także zaplanować kolejne działania, spotkania, szkolenia. Spotkanie bardzo udane i treściwe, sporo konkretnych ustaleń i planów. Składamy też najlepsze życzenia OWOP z okazji 20 rocznicy urodzin, a także ESWIP w związku z otwarciem Domu Pod Cisem w Elblągu. Wszystkim organizacjom członkowskim należą się serdeczne gratulacje, ponieważ nasza Komisja Standaryzacyjna wręczyła im certyfikaty poświadczające spełnianie
Standardów Sieci SPLOT, z terminem ważności do 2023 r.!

 

XII Ogólnopolskie Forum Pełnomocników JST ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Na XII Ogólnopolskie Forum Pełnomocników serdecznie zapraszamy 20 września do Dąbrowy Górniczej. Rozmawiamy na dwa najważniejsze obecnie tematy: nowe Rozporządzenia (wzory ofert, umów, sprawozdań) oraz wdrożenie Deklaracji Gdańskiej – debata prezydencka z udziałem znakomitych gości. Szczegółowy program i formularz rejestracyjny znajdziecie Państwo TU. Udział bezpłatny. W tym roku wydarzenie obowiązkowe, zapraszamy!

 

SPLOTZLOT

Za nami kolejne, udane spotkanie zespołów wszystkich organizacji członkowskich Sieci SPLOT! W ramach SPLOTZLOT spędziliśmy ze sobą kilka dni na integracji, dyskusjach merytorycznych, warsztatach. Mogliśmy bezpośrednio poznać tych, którzy stoją za sukcesami ośrodków wspierania III sektora. To właśnie na naszych ekspertów, pomagających w każdym obszarze zarządzania organizacją pozarządową czy grupą zadaniową mogą liczyć aktywni mieszkańcy, działacze, liderzy społecznościowi. Blisko 200 pracowników organizacji członkowskich Sieci SPLOT różnymi narzędziami wspierają powstawanie, rozwój i wzrost profesjonalizmu wielu tysięcy organizacji rocznie. Dzięki spotkaniom w ramach SPLOTZLOT mogą znów odnaleźć wspólne wartości tej pracy, pomysły i inspiracje, wzajemne wsparcie i przy tym wszystkim – nowych znajomych, przyjaciół. W kilkudniowym spotkaniu uczestniczyło ponad 50 osób reprezentujących 10 centrów wsparcia. Całość przygotowała Fundacja BIS z Krakowa.

Udało się również Walne Zebranie SPLOT, podczas którego podsumowaliśmy połowę kadencji obecnego Zarządu, osiągnięcia i wdrożone zmiany, a także wypracowaliśmy plany na przyszłość. Jesteśmy bezpośrednio po zakończeniu procesu certyfikacji w Sieci SPLOT, bowiem wspólne standardy działania od samego początku naszej współpracy (sięgającej już 25 lat wstecz) są dla ważnym spoiwem i wyróznikiem.

Sporej delegacji organizacji członkowskich udało się również uczestniczyć w uroczystości dwudziestolecia Centrum OPUS z Łodzi. Gratulujemy Wam sukcesów, entuzjazmu i najwyższej próby profesjonalizmu